Dzieła w województwach

 

DZIEŁA INSTYTUTÓW (ZGROMADZEŃ) ŻYCIA ZAKONNEGO W POLSCE

 

Instytuty (zgromadzenia) życia zakonnego prowadzą w Polsce szereg dzieł mających na celu pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym, itp, a także dzieł wspomagających edukację i wychowanie.

 

Biorąc pod uwagę ilość i charakter dzieł, trudno sobie bez nich wyobrazić prawidłowe funkcjonowanie państwa, przy czym świadomość tego faktu nie jest powszechnie znana.

 

Portal ten ma za zadanie upowszechnić wiedzę na ten temat oraz ułatwić znalezienie podmiotu, z którego usług można skorzystać.

 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnianie informacji o dziełach w zakresie ich misji, celów statutowych, warunków lokalowych, wydarzeń i ciekawostek oraz przesyłanie ciekawych zdjęć, jak też o korygowanie wpisów umieszczonych w portalu, korzystając z zakładki

DODAJ-AKTUALIZUJ DZIEŁO.

 

Powyższe wpisy dot. dzieł są całkowicie bezpłatne.